1.  Tärkeimpänä uskon olevan Jumalayhteyden ja Jumalan sanan mukaan elämisen; Kun itse haluaa tehdä näin, niin täytyy myös etsiä elämänkumppanikseen ihmistä, joka uskoo samalla tavalla ja toteuttaa Jumalan sanan mukaista elämää samalla tavalla kuin minä eli meillä on samanlainen käsitys siitä, mikä on oikein raamatun mukaan ja myös käyttäydymme jokapäiväisessä elämässämme raamattuun perustuvien arvojen mukaisesti
   
 2.  Meillä on jokin yhteinen elämäntarkoitus, jota yhdessä toteutamme. Jokin tärkeä harrastus, vapaaehtoistyö tai jokin, minkä kautta yhdessä tuomme jotakin hyvää maailmaan.
   
 3.  Meillä on samanlainen käsitys, siitä mitä parisuhde ja perhe tarkoittavat. Kumpikin haluaa etsiä ainoastaan elämänpituista kumppania. Kummallakin on samanlainen käsitys siitä, mitä lojaalius ja hyvä, toista kunnioittava kumppanuus tarkoittavat käytännössä ja kumpikin pystyy myös teoillaan sitoutumuksensa, lojaaliutensa, prioriteettinsa ja kunnioituksensa perhettä kohtaan osoittamaan.
   
 4.  Kummallakin on elämänsä tarkoitus ja elämäntehtävänsä tai ainakin jokin suunnitelma ja sen täytäntöönpanokeinot nykyhetkeä ja ainakin lähitulevaisuutta varten tiedossa. Mutta täytyy olla myös idea pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävistä suunnitelmista. Lyhytjänteinen, impulssiivinen ja liikaa vain lähelle katsova elämä alkaa helposti viedä ihmistä pois päin elämänsä suuremmasta tarkoituksesta, ahkeruudesta, pitkäjänteisyydestä ja itsehillinnästä, kaikenkaikkiaan Jumalan sanan mukaisten arvojen kautta elämisestä.
   
 5.  Kumpikin on jo nähnyt pinnallisen ja lyhytjänteisen, helppoihin ja nopeisiin valintoihin perustuvan, mutta palkitsemattoman ja syvällisemmällä tasolla merkityksettömän elämäntyylin ja on valmis siirtymään kokonaisuudessaan merkityksellisempään elämään, jossa työ on vaativampaa, mutta elämykset mystisempiä, palkkiot suurempia ja tunteet kestävämpiä.
   
 6.  Rehellisyys omista epävarmuuksista, heikkouksista ja keskeneräisistä asioista sen ihmisen kanssa, jonka kanssa haluaa elämänsä jakaa. Siihen luottaminen, että jos toinen ihminen on varmasti tarkoitettu loppuelämän kumppaniksi, niin häneltä ei ole tarkoitus salata, eikä pysty salaamaan mitään luonteenpiirteitään, epävarmuuksiaan, heikkouksiaan, epäluulojaan tms. Ei mitään sellaista, jolla olisi merkitystä siihen, että toiseen pystyy luottamaan. Sen ymmärtäminen että rakkaus ei perustu täydellisyyteen tai sen esittämiseen (eli epärehellisyyteen), vaan toisen ymmärtämiseen rehellisyyden pohjalta, koska on helppo ymmärtää paremmin kuin ketään muuta ja on helpompi luottaa kuin keneenkään muuhun. Ehkä rakkaus perustuu kuitenkin eniten johonkin sielujen suurimman tarkoituksen samankaltaisuuteen, mutta sitä ei ole mahdollisuus löytää ilman rehellisyyttä muissa asioissa. Tietenkin parisuhde perustuu myös yhteisille maallisille elämänarvoille, jopa elämäntavoille ja samanlaiselle tai ainakin hyvin samankaltaiselle ajatukselle elämän tarkoituksesta ihan käytännön elämässä. Voi rakkaus perustua myös joissakin asioissa erilaisuuteen, koska liika samankaltaisuus kaikissa asioissa voi olla kestämätöntä käytännössä. Ihmisellä täytyy minusta olla myös tuntemus ainutkertaisuudesta yksilönä, joka on aina jollakin tavalla itsenäinen ja jolla on vapaus valita asioita itsenäisesti, vaikkakin Jumalan sanan mukaisesti.
   
 7.  Ei ole ketään yhtä ja ainoaa oikeaa, jonka kohtalo on määrännyt. Täytyy käyttää järkeään ja Jumalan sanaa apunaan. Tietenkin myös elämänkokemus ja sitä kautta kertynyt itsetuntemus auttavat. Eihän ihminen ehkä osaa erottaa oikeaa väärästä, jos ei ole koskaan edes kohdannut vääriä asioita ja todennut ne vääriksi. Ihmisellä voi olla monenlaisia ajatuksia siitä, minkä he luulevat olevan oikein itselleen, mutta käytännön kokemus onkin karsinut jyvät akanoista. Mutta ennen kaikkea pitää tietää mitä elämällän haluaa tehdä. Omat unelmat ja suunnitelmat siitä miten itse voi tehdä elämästään itsensä näköisen ja sellaisen, että pystyy itse kehittämään omaa elämäänsä eteenpäin kohti omien suunnitelmiensa toteutusta. Silloin pystyy tekemään järkiperäisiä ratkaisuja myös siinä minkälaisessa parisuhteessa on järkeä verrattuna näihin omiin elämänsuunnitelmiin ja haaveisiin. Pystyykö oma ja toisen tie kulkemaan samaan suuntaan loppuelämän ihan realistisesti ajatellen? Omat suunnitelmat ja niiden käytännön toteutus vaikuttavat harrastuksiin, asuinpaikkaan, lastenhankintaan, ajankäyttöön/aikatauluihin, kenties elämänarvoihin, erilaisiin prioriteetteihin ja eri ihmisillä erilaisiin asioihin, joita täytyy pohtia ennen kuin edes miettii vakavasti kenenkään kanssa pitkäaikaista suhdetta. Täytyy olla uskollinen omalle elämäntarkoitukselleen ja myös rehellinen toiselle ihmiselle oman elämänsä realiteeteista, jotta toinen ihminen voi itse tehdä valinnan faktojen pohjalta sen suhteen onko suhteella edes potentiaalia loppuelämäksi.
   
 8.